Podsjećanje

Teško tebi, dušo, nemarna. Pomisliš li na svoj edžel, ponekad. Pomisliš li na azab kaburski ili si toliko okorjela u svome nefsu, da se toga sjetiš samo onda kada osjetiš bol u tijelu, pa te strah od smrti na tren otrijezni.

Pomisliš li na Dan kada niko ni o kome neće misliti, osim o samome sebi. Kada će se sva tvoja djela, skupljena u jednu knjigu, pokazati, čak i ona koja su odavno tvojim zaboravom prekrivena. Znaj, da Jedan sve pamti. Znaj, da Jednom, ni najmanje, tebi beznačajno, djelo,  ne može umaći, jer se pomno bilježi svaki treptaj tvoga oka.

Pomisli ponekad dušo na dom kojemu ćeš se vratiti. Niko neće ostati u ovoj tuđini. Pomisli kako ćeš urediti svoj  Vječni dom, kao što uređuješ prolazni, pridavajući pažnju detaljima. 

5 komentara

Komentariši