O ljubavi

Dozvolit’ ću ti

Osim ono

Što nam od Gospodara

Dozvoljeno nije.

Pustit’ ću te

Suviše blizu

Pokazat’ ću ti

Sve moje slabosti

Jer samo ti

U mojim slabostima

Prepoznaješ ljubav.

Samo ih ti

Pretvaraš u sabur

Ojačavaš vjerom.

Reći ću ti

Da te čekam

Da čeznem

Da te volim

Jer šta je ljubav

Ako se ne izgovara

I ako se šuti.

Prepoznah te u ljubavi

A ljubav prepoznah u tebi.

Komentariši